The geldshop blog 3811

Geld lenen

Geld lenen hoeft niets duur te zijn, indien je de reclames moet geloven. Maar veel kredietaanbieders adverteren met een rentepercentage datgene maar voor toch wel weinig consumenten geldt. Lees waar je op moet letten als je geld wilt lenen.

Wanneer leen je?

Als je vrij opneembaar spaargeld hebt, moet je niets gaan lenen. De sommige uitzondering op die regel zijn de aankoop ofwel verbouwing van een bijzonder woning. Of het verstandiger zijn om daarvoor je spaargeld te gebruiken ofwel door een lening af bij sluiten hangt af betreffende je persoonlijke situatie.

Houd betreffende het afsluiten betreffende dezelfde lening rekening aan de gebruiksduur van u artikel dat je aan de lening wilt kopen. Als je bijvoorbeeld 5 tijdsperiode in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niet langer zijn om bij voorkomen dat je met een restschuld blijft zitten.

Precies waar let je op?

Je kunt beter niet lenen bij aanbieders die de hoofdtoon leggen op 'Geld lenen zonder BKR' of 'Snel geld lenen'. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde flitskredieten.

Ga niets aan de eerste aanbieder boven zee. Je kunt honderden en vaak ook duizenden euro's besparen sinds dezelfde lening af te sluiten bij een voordelige aanbieder. Vraag minimaal 2 offertes op bij meerdere aanbieders. Let bij het matchen op:

 • De looptijd van de lening. Indien is hij afbetaald?
 • De effectieve rente. Hoe hoog is de rente op jaarbasis, inclusief alle kosten?
 • De hoogte van de aflossing. Hoeveel ga je per kalendermaand betalen?
 • De geldigheid van de offerte. Lage rentes zijn soms beperkt geldig, waardoor je snel moet beslissen.

Let met verzekeringen die de aanbieder aan de lening probeert te koppelen, bijvoorbeeld een betalingsbeschermer of overlijdensrisicoverzekering. Bedenk of je dat nodig hebt en wat de bijkomende kosten zijn.

Welke verzekering heb je nodig?

De grootste instinker bij leningen is de verzekeringen dat eraan gekoppeld worden. Veel aanbieders proberen je buiten dezelfde lening ook betalingsbeschermers betreffende te bieden. Die moeten problemen voorkomen indien het financieel even slechter geworden goed gaat. Wees kritisch volgens dit soort verzekeringen. Regelmatig heb je ze niet nodig.

Wat gebeurt daar gelijk je dood met je schuld? De grote banken schelden hem meestal kwijt, maar veel andere aanbieders kloppen bij je nabestaanden aan. Om datgene bij voorkomen kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij je lening. Vraag je af of je die ongetwijfeld nodig hebt. Misschien laat je naast je lening ook vermogen onmiddelijke na, bijvoorbeeld omdat je overwaarde hebt op je huis. Weet dat een overlijdensrisicoverzekering zelden verplicht is bij dezelfde lening. Is die ongetwijfeld verplicht, dan ben je altijd vrij in de keuze waar je hem afsluit.

Aanvraag voordat een lening afgewezen?

Dezelfde kredietverstrekker heeft het recht een aanvraag voor een lening af te wijzen. Voordat een afwijzing beheersen meerdere redenen zijn. Denken bijvoorbeeld aan een negatieve BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) ofwel een te laag inkomen. Afhankelijk van de reden van afwijzing kun je bij een verschillende aanbieder informeren. Je kunt tevens je BKR-registratie opvragen.

Negatieve BKR-registratie

Zodra je een lening hebt afgesloten, worden de kennis van de overeenkomst aangemeld bij BKR. Vanaf dat moment ben je daar dus bekend. Is u krediet beëindigd? Dan blijven je kennis nog 5 jaar waarneembaar. Daarna verdwijnen ze moeiteloos uit u Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Als je een negatieve BKR-registratie hebt en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je een verzoek tot correctie indienen bij de bank ofwel kredietverstrekker die jouw gegevens heeft aangemeld bij BKR. Je gegevens worden dan gewijzigd als ze inderdaad onjuist zijn. Kom je niet tot een uitkomst dan kun je een beroep doen op de Geschillencommissie BKR; dat kost €50. Als de commissie jou in het gelijk stelt, krijg je dat bedrag terug.

Neem actie betreffende problemen

Lukt het een weleens niet om rente plus aflossing te dokken? Laat het dan niet met zijn beloop, maar neem zelf contact met met je kredietverstrekker. Regelmatig is er wel wat te regelen.

Heb je een klacht betreffende je lening of je financiële tussenpersoon? Dien die later schriftelijk in betreffende je aanbieder. Ben je niets tevreden met u antwoord? Richt je later tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Geef de aanbieder 8 weken de tijd om te antwoorden en dien de klacht betreffende het Kifid in 3 maanden na de reactie van de aanbieder in.

Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel

Belastingvoordeel bij een bijzonder verblijf

Heeft u een eigen woning? Dan kunt jij profiteren van belastingvoordeel. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Maar ook kosten rondom de koop plus verkoop van uw verblijf kunt u aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Lees er meer betreffende.

Hoeveel is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrente dat u betaalt voor uw hypotheek kunt jij onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1. Doordat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst betaalt u netto slechter geworden aan uw hypotheek.

Kosten dat u 1 keer mag aftrekken

Bijvoorbeeld:

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten voor uw hypotheek
 • Afhandelingskosten voor uw hypotheek
 • Kosten aanvragen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Notariskosten hypotheekakte
 • Vergoeding voor vervroegd aflossen (eerder boeterente).
 • Kosten die u elk tijdsperiode mag aftrekken

Bijvoorbeeld:

 • https://www.geldshop.nl Hypotheekrente betreffende de lening van jouwe woning
 • Betalingen betreffende de grondeigenaar voor erfpacht, opstal ofwel beklemming
 • Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand.
 • Precies weten welke kosten u kunt aftrekken?
 • Kijk op de website van de Belastingdienst.

Hypotheekrenteaftrek: de voorwaarden

Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld:

U gedragen de hypotheek alleen voor u kopen, verbeteren of onderhouden van uw verblijf. Ofwel voor de afkoop van het recht van erfpacht.

De woning is uw hoofdverblijf. De rente voor de koop van uw vakantiehuis of tweede woning kunt jij niet aftrekken.

U lost uw hypotheek minimaal annuïtair of lineair boven maximaal 30 jaar helemaal af. Heeft u een hypotheek afgesloten vóór 2013? Dan kunt u de hypotheekrente soms tevens aftrekken als u gedeeltelijk ofwel niet aflost.

Verkoopt u de woning met overwaarde? Plus koopt u in 3 jaar een nieuwe verblijf? Dan moet u de overwaarde gebruiken voordat jouwe nieuwe huis om opnieuw van hypotheekrenteaftrek bij kunnen profiteren. Dit heet de bijleenregeling.

Voordat jij hypotheekrente kunt aftrekken, telt een deel van de waarde van jouwe woning mee als inkomen voordat de belasting. Dat heet eigenwoningforfait en zijn een percentage van de WOZ-waarde van uw verblijf. De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast.

Indien is de hypotheekrente niets aftrekbaar?

Als u gelijk 31 december 2012 voordat de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten en dit een aflossingsvrije hypotheek was. Of een hypotheek die u niet in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair aflost.

Als u dezelfde deel van jouwe hypotheek voor iets verschillend gebruikt dan voor uw verblijf. Bijvoorbeeld voor dezelfde auto of de studie van uw kinderen.

Hoedanig hoog is de teruggave op hypotheekrenteaftrek?

Dat ligt aan uw inkomen. Hoedanig meer u verdient, hoe hoger uw hypotheekrenteaftrek. De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek nu langzaam. Vooral als u in dezelfde hogere tariefschijf zit, merkt u dit. Valt jij in de hoogste opslagmedium? Dan is de hypotheekrenteaftrek in 2020 verlaagd naar 46%.

Hoe krijgt u jouwe hypotheekrente terug?

De aftrekbare rente krijgt u voor een deel terug van de Belastingdienst. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt in 1 keer ontvangen na afloop van het belastingjaar naar aanleiding van uw aangifte over datgene jaar. Kiest u voor een voorlopige teruggaaf? Dan krijgt u elke kalendermaand een deel terug. Gelijk afloop van het belastingjaar verrekent de Belastingdienst hoeveel u te veel of te weinig heeft gekregen.

Precies waar vind ik de kennis van mijn hypotheek dat ik nodig heb voordat de belastingaangifte?

In uw Financieel Jaaroverzicht ziet u ook uw Hypotheek jaaroverzicht. Daarin staat hoeveel u aan hypotheekrente en eventueel aan aflossing heeft betaald. Ook ziet u wat uw openstaande hypotheekbedrag was betreffende het begin en betreffende het einde van het jaar.

Uw Financieel Jaaroverzicht 2019 staat uiterlijk 20 februari 2020 voor u klaar in Internet plus Mobiel Bankieren. U ontvangt een Bankmail in Internet Bankieren als uw overzicht klaarstaat.

 1. Tips voor lenen
 2. Zo leent jij verantwoord geld

Spaargeld gebruiken, is altijd goedkoper dan geld lenen. Maar sluit u een lening af, later wilt u er ongetwijfeld van is dat jij die kunt terugbetalen. 6 tips door zo correct mogelijk bij lenen.

Bepaal hoeveel jij elke maand kunt missen: leen verantwoord

Een lening heeft u niet meteen terugbetaald. Maak eerst een overzicht betreffende uw maandelijkse inkomsten plus uitgaven. Houdt u geld over? Later is datgene het bedrag wat u kunt missen aan het terugbetalen betreffende uw lening en de rente. Bedenk ook ofwel dit in de toekomst nog lukt. Als u bijvoorbeeld slechter geworden gaat werken of jouwe kinderen gaan studeren.

Bereken jouwe maandlasten

Bereken hoeveel u kunt lenen

Kies een looptijd die past betreffende uw budget

De periode waarbinnen u een lening dienen terugbetalen heet de looptijd. Een langere looptijd zorgt voor lagere maandlasten. Jij heeft daarbij langduriger tijd om het bedrag datgene u heeft geleend terug te betalen. Maar betreffende een langere looptijd betaalt u wel langere rente. De totale kosten van uw lening zijn daardoor hoger dan bij een kortere looptijd.

Kies een looptijd die past bij de levensduur

Stel, u leent voor een auto en jij verwacht datgene die nog 5 tijdsperiode rijdt. Kies dan voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Anders betaalt u later voor wat dat u niet langduriger gebruikt.

Voeg leningen tegelijkertijd

Heeft u meerdere leningen? Sluit die dan over naar 1 nieuwe lening. Dit geeft langduriger overzicht en zijn meestal voordeliger.

Bekijk de voordelen van oversluiten

Ontvang belastingvoordeel betreffende een verbouwing

Leent jij geld om uw koophuis te verbeteren? Bijvoorbeeld voor een verbouwing of nieuwe keuken? Dan kunt jij de rente van jouwe Persoonlijke Lening aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Geld lenen

Geld lenen hoeft niet duur te zijn, indien je de reclames moet geloven. Maar veel kredietaanbieders adverteren met een rentepercentage dat maar voor toch wel weinig consumenten geldt. Lees precies waar je op moet letten als je geld wilt lenen.

Wanneer leen je?

Als je vrij opneembaar spaargeld hebt, moet je niets gaan lenen. De enige uitzondering op die regel is de aankoop ofwel verbouwing van een eigen verblijf. Of het verstandiger zijn om daarvoor je spaargeld te gebruiken of om een lening af bij sluiten hangt af van je persoonlijke situatie.

Houd bij het afsluiten van een lening rekening met de gebruiksduur van het artikel dat je aan de lening wilt kopen. Indien je bijvoorbeeld 5 tijdsperiode in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niets langer zijn door te voorkomen dat je aan een restschuld blijft zitten.

Waar let je met?

Je kunt beter niet lenen bij aanbieders die de hoofdtoon leggen op 'Geld lenen zonder BKR' ofwel 'Snel geld lenen'. Identiek geldt voor de zogenaamde flitskredieten.

Ga niets aan de eerste aanbieder boven zee. Je kunt honderden en vaak zelfs duizenden euro's besparen door dezelfde lening af te sluiten bij een voordelige aanbieder. Vraag minimaal 2 offertes op bij meerdere aanbieders. Let bij u vergelijken op:

 • De looptijd van de lening. Indien is hij afbetaald?
 • De effectieve rente. Hoe hoog zijn de rente op jaarbasis, inclusief alle kosten?
 • De hoogte van de aflossing. Hoeveel ga je per kalendermaand betalen?
 • De geldigheid van de offerte. Lage rentes zijn soms beperkt geldig, waardoor je snel moet beslissen.

Let op verzekeringen die de aanbieder aan de lening probeert te koppelen, zoals dezelfde betalingsbeschermer of overlijdensrisicoverzekering. Bedenk of je dat nodig hebt en wat de bijkomende kosten zijn.

Die verzekering heb je nodig?

De grootste instinker bij leningen zijn de verzekeringen die eraan gekoppeld worden. Dikwijls aanbieders proberen je behalve dezelfde lening ook betalingsbeschermers aan te bieden. Dat moeten problemen voorkomen als het financieel even slechter geworden juist gaat. Wees kritisch naar dit soort verzekeringen. Vaak heb je zij niets nodig.

Wat gebeurt er gelijk je dood aan je schuld? De omvangrijke banken schelden hem meestal kwijt, maar veel verschillende aanbieders kloppen bij je nabestaanden aan. Om dat bij voorkomen kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij je lening. Vraag je af of je die ongetwijfeld nodig hebt. Misschien laat je naast je lening ook vermogen onmiddelijke na, zoals omdat je overwaarde hebt op je huis. Weet dat een overlijdensrisicoverzekering zelden verplicht is betreffende dezelfde lening. Is dat wel verplicht, dan ben je altijd vrij in de keuze waar je hem afsluit.

Aanvraag voor een lening afgewezen?

Dezelfde kredietverstrekker heeft het recht dezelfde aanvraag voor dezelfde lening af te wijzen. Voor een afwijzing kunnen verschillende redenen zijn. Denken bijvoorbeeld aan een negatieve BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) ofwel persoonlijk lening een te laag inkomen. Afhankelijk van de reden van afwijzing kun je bij een verschillende aanbieder informeren. Je kunt ook je BKR-registratie opvragen.

Negatieve BKR-registratie

Zodra je dezelfde lening hebt afgesloten, belanden de kennis van de overeenkomst aangemeld bij BKR. Vanaf dat moment ben je daar dus bekend. Is het krediet beëindigd? Dan blijven je kennis nog 5 jaar zichtbaar. Daarna verdwijnen ze moeiteloos uit u Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Als je een negatieve BKR-registratie hebt en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je dezelfde verzoek tot correctie indienen bij de bank of kredietverstrekker die jouw kennis heeft aangemeld bij BKR. Je gegevens worden later gewijzigd als ze inderdaad onjuist zijn. Kom je niet tot een oplossing dan kun je dezelfde beroep doen op de Geschillencommissie BKR; dat kost €50. Als de commissie jou in het gelijk stelt, krijg je datgene bedrag terug.

Neem actie bij problemen

Lukt het een keer niet om rente en aflossing te dokken? Laat het dan niets op zijn beloop, echter neem zelf contact op met je kredietverstrekker. Vaak zijn er wel wat te regelen.

Heb je een klacht over je lening of je financiële tussenpersoon? Dien dat dan schriftelijk in betreffende je aanbieder. Ben je niets tevreden met u antwoord? Richt je later tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Geef de aanbieder 8 weken de tijdsbestek om te reageren en dien de klacht betreffende het Kifid binnen 3 maanden na de reactie van de aanbieder boven.

Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel

Belastingvoordeel bij een eigen verblijf

Heeft u een bijzonder verblijf? Dan kunt jij profiteren van belastingvoordeel. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Maar ook kosten er omheen de koop plus verkoop van uw woning kunt u aftrekken van jouwe inkomsten voor de belasting. Lees er langduriger betreffende.

Hoeveel is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrente die u betaalt voordat jouwe hypotheek kunt u onder voorwaarden aftrekken betreffende uw inkomen in box 1. Doordat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst betaalt u netto slechter geworden aan uw hypotheek.

Kosten die u 1 keer mag aftrekken

Bijvoorbeeld:

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten voor uw hypotheek
 • Afhandelingskosten voor uw hypotheek
 • Kosten aanvragen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Notariskosten hypotheekakte
 • Vergoeding voor vervroegd aflossen (eerder boeterente).
 • Kosten die jij elk jaar mag aftrekken

Bijvoorbeeld:

 • Hypotheekrente over de lening van jouwe woning
 • Betalingen betreffende de grondeigenaar voor erfpacht, opstal of beklemming
 • Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand.
 • Precies weten die kosten jij kunt aftrekken?
 • Kijk op de website van de Belastingdienst.

Hypotheekrenteaftrek: de voorwaarden

Bekijk ofwel u voldoet betreffende de voorwaarden. Bijvoorbeeld:

U gebruikt de hypotheek alleen voordat het kopen, verbeteren ofwel onderhouden van uw woning. Ofwel voor de afkoop betreffende het recht betreffende erfpacht.

De woning is uw hoofdverblijf. De particuliere lening verstrekkers rente voor de koop van uw vakantiehuis of tweede woning kunt jij niet aftrekken.

Jij lost uw hypotheek minimaal annuïtair of lineair boven maximaal 30 tijdsperiode helemaal af. Heeft jij een hypotheek afgesloten vóór 2013? Dan kunt u de hypotheekrente soms ook aftrekken als u gedeeltelijk of niet aflost.

Verkoopt jij de woning met overwaarde? Plus koopt u binnen 3 jaar een nieuwe verblijf? Dan moet u de overwaarde gebruiken voor uw nieuwe huis om weer van hypotheekrenteaftrek te beheersen profiteren. Dit heet de bijleenregeling.

Voor jij hypotheekrente kunt aftrekken, telt een deel van de waarde van jouwe verblijf mee als inkomen voordat de belasting. Dat heet eigenwoningforfait en zijn een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast.

Indien is de hypotheekrente niets aftrekbaar?

Als u onmiddelijke na 31 december 2012 voor de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten en dat een aflossingsvrije hypotheek was. Of een hypotheek dat u niet in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair aflost.

Als u dezelfde deel van jouwe hypotheek voor iets verschillend gedragen dan voor jouwe verblijf. Bijvoorbeeld voor een auto of de studie betreffende uw kinderen.

Hoe hoog zijn de teruggave op hypotheekrenteaftrek?

Dat ligt aan uw inkomen. Hoedanig meer u verdient, hoedanig hoger uw hypotheekrenteaftrek. De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek nu langzaam. Voornamelijk als u in een hogere tariefschijf zit, merkt u dit. Valt jij in de hoogste opslagmedium? Dan is de hypotheekrenteaftrek in 2020 verlaagd volgens 46%.

Hoe krijgt u jouwe hypotheekrente terug?

De aftrekbare rente krijgt u voor dezelfde deel terug van de Belastingdienst. U kunt u bedrag dat u terugkrijgt in 1 keer ontvangen na afloop van u belastingjaar naar aanleiding betreffende uw aangifte over dat jaar. Kiest u voor een voorlopige teruggaaf? Later krijgt u elke maand een deel terug. Onmiddelijke na afloop van het belastingjaar verrekent de Belastingdienst hoeveel u te veel of te weinig heeft gekregen.

Precies waar vind ik de gegevens van mijn hypotheek die ik nodig heb voordat de belastingaangifte?

In uw Financieel Jaaroverzicht ziet u ook uw Hypotheek jaaroverzicht. Daarin staat hoeveel u aan hypotheekrente en eventueel aan aflossing heeft betaald. Tevens ziet u wat uw openstaande hypotheekbedrag was betreffende het aftrap en betreffende het einde van het jaar.

Jouwe Financieel Jaaroverzicht 2019 staat uiterlijk 20 februari 2020 voor u klaar boven Internet plus Mobiel Bankieren. U ontvangt een Bankmail in Internet Bankieren als uw overzicht klaarstaat.

 1. Tips voor lenen
 2. Zo leent jij verantwoord geld

Spaargeld gebruiken, is altijd goedkoper dan geld lenen. Maar sluit jij een lening af, dan wilt jij er ongetwijfeld van is dat jij die kunt terugbetalen. 6 tips door zo correct mogelijk te lenen.

Bepaal hoeveel u elke maand kunt missen: leen verantwoord

Een lening heeft u niet meteen terugbetaald. Maak eerst dezelfde overzicht betreffende uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Houdt u geld over? Dan is dat het bedrag wat u kunt missen aan het terugbetalen van uw lening en de rente. Bedenk ook of dit boven de toekomst nog lukt. Als jij bijvoorbeeld slechter geworden gaat werken of uw kinderen gaan studeren.

Bereken jouwe maandlasten

Bereken hoeveel jij kunt lenen

Kies een looptijd die past betreffende uw budget

De periode waarbinnen u een lening dienen terugbetalen heet de looptijd. Een langere looptijd zorgt voor lagere maandlasten. Jij heeft daarbij meer tijd om het bedrag dat u heeft geleend terug te betalen. Maar bij een langere looptijd betaalt u wel langer rente. De totale kosten van uw lening is daardoor hoger dan betreffende dezelfde kortere looptijd.

Kies een looptijd die past bij de levensduur

Stel, u leent voordat een auto en u verwacht dat die nog 5 jaar rijdt. Kies dan voordat een looptijd van maximaal 5 tijdsperiode. Anders betaalt u weldra voor wat dat u niet meer gebruikt.

Voeg leningen tegelijkertijd

Heeft u meerdere leningen? Sluit deze later over naar 1 nieuwe lening. Dit geeft meer overzicht en zijn erg vaak voordeliger.

Bekijk de voordelen van oversluiten

Ontvang belastingvoordeel betreffende een verbouwing

Leent jij geld om uw koophuis bij verbeteren? Bijvoorbeeld voordat een verbouwing of nieuwe keuken? Dan kunt u de rente van uw Persoonlijke Lening aftrekken betreffende uw belastbaar inkomen.

Geld lenen

Geld lenen hoeft niet duur te zijn, indien je de reclames dienen geloven. Maar veel kredietaanbieders adverteren met een rentepercentage dat maar voor toch wel weinig consumenten geldt. Lees precies waar je op dienen letten als je geld wilt lenen.

Wanneer leen je?

Als je vrij opneembaar spaargeld hebt, moet je niet gaan lenen. De sommige uitzondering op die regel zijn de aankoop ofwel verbouwing van een bijzonder woning. Of het verstandiger zijn om daarvoor je spaargeld te gebruiken of door een lening af bij sluiten hangt af betreffende je persoonlijke situatie.

Houd betreffende het afsluiten van dezelfde lening rekening met de gebruiksduur van u artikel dat je met de lening wilt aanschaffen. Indien je bijvoorbeeld 5 jaar in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niets langer zijn door te voorkomen dat je aan een restschuld blijft zitten.

Waar let je op?

Je kunt beter niet lenen bij aanbieders die de nadruk leggen op 'Geld lenen zonder BKR' of 'Snel geld lenen'. Hetzelfde geldt voor de kwasi flitskredieten.

Ga niet aan de eerste aanbieder in zee. persoonlijke lening student Je kunt honderden en vaak zelfs duizenden euro's besparen sinds een lening af bij sluiten bij een voordelige aanbieder. Vraag minimaal 2 offertes op bij verschillende aanbieders. Let bij het matchen op:

 • De looptijd van de lening. Indien is hij afbetaald?
 • De effectieve rente. Hoe hoog zijn de rente op jaarbasis, inclusief alle kosten?
 • De bult van de aflossing. Hoeveel ga je per maand betalen?
 • De geldigheid van de offerte. Lage rentes is soms beperkt geldig, waardoor je snel moet beslissen.

Let op verzekeringen die de aanbieder aan de lening probeert te koppelen, zoals dezelfde betalingsbeschermer of overlijdensrisicoverzekering. Bedenk of je dat nodig hebt en enigszins de bijkomende kosten zijn.

Welke verzekering heb je nodig?

De grootste instinker bij leningen zijn de verzekeringen dat eraan gekoppeld worden. Veel aanbieders proberen je behalve dezelfde lening ook betalingsbeschermers aan te bieden. Dat moeten problemen voorkomen indien het financieel even minder goed gaat. Wees kritisch volgens dit soort verzekeringen. Regelmatig heb je zij niet nodig.

Wat gebeurt er onmiddelijke na je dood aan je schuld? De grote banken schelden hem meestal kwijt, maar veel verschillende aanbieders kloppen bij je nabestaanden aan. Om dat bij voorkomen kun je dezelfde overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij je lening. Vraag je af of je dat wel nodig hebt. Soms laat je naast je lening ook vermogen gelijk, bijvoorbeeld omdat je overwaarde hebt op je huis. Weet dat een overlijdensrisicoverzekering zelden verplicht is betreffende dezelfde lening. Is dat wel verplicht, dan ben je altijd vrij boven de keuze waar je hem afsluit.

Aanvraag voor een lening afgewezen?

Een kredietverstrekker heeft het recht dezelfde aanvraag voor een lening af te wijzen. Voor een afwijzing beheersen verschillende redenen zijn. Denken zoals aan een negatieve BKR-registratie (Bureau Krediet Registratie) ofwel een te laag inkomen. Afhankelijk van de reden van afwijzing kun je bij een andere aanbieder informeren. Je kunt ook je BKR-registratie opvragen.

Negatieve BKR-registratie

Zodra je een lening hebt afgesloten, worden de kennis van de overeenkomst aangemeld bij BKR. Vanaf dat moment ben je daar dus bekend. Is u krediet beëindigd? Dan blijven je gegevens nog 5 jaar zichtbaar. Daarna verdwijnen ze moeiteloos uit u Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Als je een negatieve BKR-registratie hebt en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je een verzoek tot correctie indienen bij de bank of kredietverstrekker die jouw gegevens heeft aangemeld bij BKR. Je gegevens worden dan gewijzigd als ze inderdaad onjuist zijn. Kom je niet tot een uitkomst dan kun je dezelfde beroep doen op de Geschillencommissie BKR; dat kost €50. Als de commissie jou in het direct stelt, krijg je datgene bedrag terug.

Neem actie betreffende problemen

Lukt het dezelfde weleens niet om rente plus aflossing te afrekenen? Laat het dan niet met zijn beloop, echter neem zelf contact op met je kredietverstrekker. Vaak zijn er wel wat te regelen.

Heb je een klacht over je lening of je financiële tussenpersoon? Dien dat dan schriftelijk in betreffende je aanbieder. Ben je niet tevreden met het antwoord? Richt je later tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Geef de aanbieder 8 weken de tijdsbestek om te antwoorden en dien de klacht bij het Kifid in 3 maanden na de reactie van de aanbieder boven.

Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel

Belastingvoordeel bij een bijzonder woning

Heeft u een bijzonder woning? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Maar ook kosten rondom de koop en verkoop van uw verblijf kunt u aftrekken betreffende uw inkomsten voor de belasting. Lees er meer betreffende.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrente die u betaalt voordat uw hypotheek kunt jij tussen voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1. Doordat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst betaalt u netto slechter geworden betreffende uw hypotheek.

Kosten die u 1 keer mag aftrekken

Bijvoorbeeld:

 • Taxatiekosten
 • Advieskosten voordat uw hypotheek
 • Afhandelingskosten voor uw hypotheek
 • Kosten aanvragen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • Notariskosten hypotheekakte
 • Vergoeding voordat vervroegd aflossen (eerder boeterente).
 • Kosten die jij elk tijdsperiode mag aftrekken

Zoals:

 • Hypotheekrente over de lening van jouwe woning
 • Betalingen aan de grondeigenaar voor erfpacht, opstal of beklemming
 • Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand.
 • Precies weten die kosten jij kunt aftrekken?
 • Kijk op de website van de Belastingdienst.

Hypotheekrenteaftrek: de voorwaarden

Bekijk ofwel u voldoet betreffende de voorwaarden. Bijvoorbeeld:

U gedragen de hypotheek alleen voor u kopen, verbeteren of onderhouden van uw verblijf. Ofwel voor de afkoop betreffende het recht van erfpacht.

De woning is jouwe hoofdverblijf. De rente voordat de koop van uw vakantiehuis of tweede woning kunt jij niet aftrekken.

U lost uw hypotheek minstens annuïtair of lineair in maximaal 30 jaar helemaal af. Heeft u dezelfde hypotheek afgesloten vóór 2013? Dan kunt jij de hypotheekrente soms tevens aftrekken als u gedeeltelijk of niet aflost.

Verkoopt jij de woning met overwaarde? En koopt u in 3 jaar een nieuwe woning? Dan moet u de overwaarde gebruiken voordat jouwe nieuwe huis door weer van hypotheekrenteaftrek bij kunnen profiteren. Dit heet de bijleenregeling.

Voordat jij hypotheekrente kunt aftrekken, telt een deel van de waarde van uw woning mee als inkomen voor de belasting. Dit heet eigenwoningforfait en zijn een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast.

Indien is de hypotheekrente niets aftrekbaar?

Als u onmiddelijke na 31 december 2012 voordat de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten plus dat een aflossingsvrije hypotheek was. Of een hypotheek dat u niet boven maximaal 30 jaar ten minste annuïtair aflost.

Als u een deel van uw hypotheek voor iets anders gebruikt dan voor uw verblijf. Bijvoorbeeld voor dezelfde auto of de studie van uw kinderen.

Hoedanig hoog zijn de teruggave op hypotheekrenteaftrek?

Dat zit aan uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw hypotheekrenteaftrek. De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek nu langzaam. Vooral als u in dezelfde hogere tariefschijf zit, merkt u dit. Valt jij in de hoogste schijf? Dan is de hypotheekrenteaftrek in 2020 verlaagd volgens 46%.

Hoe krijgt u jouwe hypotheekrente terug?

De aftrekbare rente krijgt u voor een deel terug van de Belastingdienst. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt in 1 keer ontvangen na afloop van u belastingjaar naar aanleiding van uw aangifte over datgene jaar. Kiest u voordat een voorlopige teruggaaf? Later krijgt u elke maand een deel terug. Na afloop van het belastingjaar verrekent de Belastingdienst enigszins u te veel of te weinig heeft gekregen.

Waar vind ik de gegevens van mijn hypotheek dat ik nodig heb voordat de belastingaangifte?

In uw Financieel Jaaroverzicht ziet u ook uw Hypotheek jaaroverzicht. Daarin staat hoeveel u betreffende hypotheekrente en eventueel betreffende aflossing heeft betaald. Tevens ziet u wat uw openstaande hypotheekbedrag was betreffende het start en aan het einde van u jaar.

Jouwe Financieel Jaaroverzicht 2019 positie uiterlijk 20 februari 2020 voor u klaar boven Internet en Mobiel Bankieren. U ontvangt een Bankmail in Internet Bankieren als uw overzicht klaarstaat.

 1. Tips voor lenen
 2. Zo leent jij verantwoord geld

Spaargeld gebruiken, zijn altijd goedkoper dan geld lenen. Echter sluit jij een lening af, later wilt jij er zeker van is dat u die kunt terugbetalen. 6 tips door zo correct mogelijk te lenen.

Bepaal hoeveel u elke maand kunt missen: leen verantwoord

Een lening heeft jij niet direct terugbetaald. Maak eerst dezelfde overzicht van uw maandelijkse inkomsten plus uitgaven. Houdt u geld over? Dan is datgene het bedrag wat jij kunt missen aan u terugbetalen betreffende uw lening en de rente. Bedenk ook ofwel Click here dit boven de toekomst nog lukt. Als u bijvoorbeeld minder gaat werken of jouwe kinderen gaan studeren.

Bereken jouwe maandlasten

Bereken hoeveel u kunt lenen

Kies dezelfde looptijd die past betreffende uw budget

De periode waarbinnen u een lening dienen terugbetalen heet de looptijd. Een langere looptijd zorgt voor lagere maandlasten. U heeft daarbij meer tijd om het bedrag dat u heeft geleend terug te betalen. Echter bij een langere looptijd betaalt u wel langer rente. De totale kosten van uw lening zijn daardoor hoger dan bij een kortere looptijd.

Kies een looptijd die past bij de levensduur

Stel, u leent voordat een auto en u verwacht datgene die nog 5 jaar rijdt. Kies dan voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Anders betaalt u weldra voor wat dat u niet langduriger gebruikt.

Voeg leningen tegelijkertijd

Heeft u meerdere leningen? Sluit deze later over naar 1 nieuwe lening. Dit geeft meer overzicht en zijn meestal voordeliger.

Bekijk de voordelen van oversluiten

Ontvang belastingvoordeel betreffende een verbouwing

Leent jij geld om uw koophuis bij verbeteren? Bijvoorbeeld voordat dezelfde verbouwing of nieuwe keuken? Dan kunt u de rente van uw Persoonlijke Lening aftrekken van jouwe belastbaar inkomen.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING